Όροι Χρήσης

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου HouseFind.gr. Η χρήση των υπηρεσιών του HouseFind.gr από τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου σημαίνει και αποδοχή των Όρων Χρήσης που παρουσιάζονται στο κείμενο αυτό καθώς και των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ενότητα Προσωπικά Δεδομένα.

Περιορισμός ευθύνης

Το HouseFind.gr δεν ευθύνεται για βλάβες που θα προκύψουν λόγω αμέλειας ή λόγω κακόβουλης προσπάθειας τρίτων. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” στους επισκέπτες του και χωρίς καμία εγγύηση για απόλυτα σωστή λειτουργία και διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον δικτυακό τόπο προέρχεται από τρίτους (παρόχους ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων) και η εγκυρότητα του σε καμία περίπτωση δεν ελέγχεται από το HouseFind.gr. Το HouseFind.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει στον επισκέπτη ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών του.

Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την αναζήτηση ακινήτων μέσω του HouseFind.gr μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή και επομένως τα στοιχεία που παρουσιάζονται μπορεί να να μην είναι απόλυτα σωστά. Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε διαστήματα που ορίζει ο διαχειριστής του HouseFind.gr και καμία ευθύνη δεν φέρει το HouseFind.gr για ετεροχρονισμένα στοιχεία που πιθανώς να παρουσιάζονται στις σελίδες αποτελεσμάτων του.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Σήματα

Εκτός από περιπτώσεις χρήσης υλικού που ανήκει σε τρίτους (οι οποίοι καθορίζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που παρέχουν) οτιδήποτε αφορά τα αρχεία του δικτυακού τόπου όπως (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες κτλ.), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του HouseFind.gr το οποίο και διατηρεί πλήρη δικαιώματα πάνω σε αυτά. Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλά σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση. Το HouseFind.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα μεταπώλησης και εκμετάλλευσης του παρόντος κόμβου στο μέρος ή στο όλο του.

Πρόσθετες Ρυθμίσεις

Το HouseFind.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του παρόντος κειμένου παρέχοντας την αντίστοιχη πληροφόρηση προς τους επισκέπτες μέσω της τρέχουσας σελίδας του δικτυακού τόπου.

Το HouseFind.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή / και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του.

Τέλος, το HouseFInd.gr διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών του σε συγκεκριμένους επισκέπτες καθώς επίσης και το δικαίωμα άρνησης προσθήκης κάποιου παρόχου ηλεκτρονικών αγγελιών αν και εφόσον κάτι τέτοιο θίγει τα συμφέροντα του με οποιοδήποτε τρόπο.

Aπορίες

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση για τους Όρους Χρήσης που παρουσιάζονται εδώ επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@housefind.gr.