Προσωπικά Δεδομένα

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του HouseFind.gr. Επιπρόσθετα με το κείμενο αυτό σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο το HouseFind.gr χειρίζεται και προστατεύει τα δεδομένα αυτά.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Το HouseFind.gr δεν συλλέγει και δεν χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα κατά την διάρκεια των συνεδριών των επισκεπτών του μιας και τέτοια στοιχεία δεν απαιτούνται για την χρήση των υπηρεσιών του.

Cookies & IP Addresses

Το HouseFind.gr χρησιμοποιεί cookies για την διατήρηση προσωρινών πληροφοριών για τις αναζητήσεις που πραγματοποιούν οι επισκέπτες του. Τα Cookies είναι μικρά σε μέγεθος αρχεία απλού κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη. Τα Cookies αυτά σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουν γνώση ή αποστέλλουν μέσω διαδικτύου οποιαδήποτε πληροφορία / αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο ήδη στον υπολογιστή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί μέσω των λειτουργιών του φυλλομετρητή του (browser) να διαγράψει τα cookies αυτά ή ακόμα και να απενεργοποιήσει πλήρως την λειτουργία τους. Κάτι τέτοιο θα σημάνει όμως και την πιθανή απώλεια ή μη σωστή λειτουργία της αναζήτησης που παρέχεται από το δικτυακό τόπο. Το HouseFind.gr ενδέχεται να συλλέγει και άλλα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα όπως διευθύνσεις IP, τύπος φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται από τον χρήστη, τύπος λειτουργικού συστήματος κ.α. τα οποία και δύναται να χρησιμοποιήσει για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ή για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει προς τους επισκέπτες του. Η διεύθυνση IP συγκεκριμένα (διεύθυνση την οποία χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης προκειμένου να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και παρέχεται από κάποιον Internet Service Provider), είναι δυνατόν να γνωστοποιηθεί σε κάποιον τρίτο στην περίπτωση νομικής διαδικασίας ή εφόσον ζητηθεί από κάποια κρατική αρχή.

Πρόσθετες Ρυθμίσεις

Το HouseFind.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ρυθμίσεων του παρόντος κειμένου. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους των προσωπικών δεδομένων θα γνωστοποιείται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου στους επισκέπτες του.